การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 250 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 26 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 17 มีนาคม 2565 - 3 มิถุนายน 2565
รายการ วันที่ ค่าอบรม
Thai participants 17 มีนาคม 2565 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 700.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (4)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61661-9

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน