โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 4

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 61 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 29 มีนาคม 2567 - 25 พฤษภาคม 2567
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 26 ธันวาคม 2566 - 20 มีนาคม 2567
รายการ วันที่ ค่าอบรม On Site
Thai participants 28 ธันวาคม 2566 ถึง 8 มีนาคม 2567 30,000.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (1)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61652-0

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน