การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 250 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 25 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 15 เมษายน 2565 - 24 สิงหาคม 2565
รายการ ค่าอบรม
Thai participants 700.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (5)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61662-7

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน