การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหืดกำเริบด้วยการใช้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Nursing Care for Ill Children with Asthmatic Attack with High Flow Nasal Cannula)

เหลือที่ว่าง :

ค่าลงทะเบียน :ฟรี
รับจำนวน : 300 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : -
กำหนดการ : -
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 24 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 12.00-13.00 น.
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน