ลำดับ เอกสาร วันที่สร้าง ดาวน์โหลดไฟล์.
1 กําหนดการประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2022: Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standards 26 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
2 Role of IT in IPC 28 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
3 Update AMR Control-IC Reuion 2022 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
4 Update IPC Standard-IC Reuion 2022 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
5 Update Tb-IC Reuion 2022 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
6 04 - Integrating Surviellance and IPC for MDRO control 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
7 07 - Screening and contact tracing TB requirement 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
8 09 - Managing Isolation Room and Out-patient Setting in Hospital 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
9 Optimizing roles of IT in IPC 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
10 Is hand hygiene left out in the 5th hospital standard 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
11 Factors Influencing Self-Reported Adherence to Standard Precaution among Thai Nursing Students 1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
12 COVID-19 management template for EID preparedness - Chonnamet 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
13 COVID-19 Management as A template for EID Preparedness 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
14 Directions and Challenges of Nursing Education in the NEW NORMAL Era 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
15 Role of IT in IPC 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
16 Control Charts 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
17 Paper-1-The_design_selection_and_performance_of_statistica 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
18 Paper2-Control_chart_applications_in_healthcare_A_literat 2 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
19 Environmental cleaning: What is Good and How? 18 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด